TransTreeOver ons

Welkom beste bezoeker!

Profiel

TransTree is een onafhankelijke en gratis website die gaat voor het onderling verbinden van politiek, diplomatie, zaken, financiën, maatschappij, gastronomie, kunst en cultuur. We doen dit alles dankzij de vrijwillige inzet van onze auteurs en andere ervaringsdeskundigen. We zijn niet het forum voor grote uitspraken. Wel een haven voor mensen met passie voor het wereldgebeuren en levenskunst.

TransTree biedt méér dan enkel nieuws en opinies, maar ook kennis, expertise, ervaring en achtergrond voor wie wil leren van anderen. We willen een hulp zijn om complexe wereld waarin we leven wat beter te begrijpen. We willen je iets vertellen: helder, to the point en nooit saai. We zijn een rustig baken in de informatiechaos. Informatie en duiding zorgt voor kennis en inzicht. De burger en de samenleving vaart er wel bij, zowel qua welzijn als qua welvaart.

Methodologie

We bekijken het anders en zoeken het elders. We hebben geen ambitie om het allemaal te weten en te doorgronden, laat staan het te begrijpen. Zich in vraag stellen mag. De juiste vragen stellen – zelfs de ongemakkelijke moet kunnen. Het kan zijn dat het juiste antwoord – evenmin als het foutieve- niet bestaat. Eigenlijk weten we weinig in deze tijden van verwarring. Maar was het in het verleden anders?

Wij zijn ons bewust dat vele zaken niet steeds te vatten zijn in principes en regels, laat staan de uitvoering ervan. Zoals bij veel zaken zijn er immers veel te veel toevalsfactoren die voor onverwachte wendingen zorgen, die de evenwichten verstoren. We blijven kritisch. Geen enkel inzicht of geen enkele analyse heeft eeuwige waarde.

De meningen in onze artikels zijn die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk het redactionele beleid van TransTree. We vinden het belangrijk om verschillende stemmen en meningen te horen.

Kenniscentrum

TransTree wil bouwstenen aanreiken voor eigen analyse los van de mainstream media, en dit voor een brede waaier van kennisdomeinen. De wereld is van iedereen. Zonder een goede analyse van de ontwikkelingen, feiten en observaties kan er niet geschreven of gesproken worden, laat staan het maken van gefundeerde keuzes daar waar nodig. Het laatste woord is zoals steeds aan de lezer. Zo blijft het boeiend. Zo kunnen we ook het goede en het aangename beter waarderen.

CONTACT
Copyright 2021. All Rights Reserved by www.coformex.be.