TransTreeOns helpen

Wilt u belangrijke informatie delen met TransTree? Tip gerust onze vrijwillge medewerkers en journalisten.

Een artikel of bijdrage insturen kan en is welkom. De redactie behoudt zich het recht voor de tekst in te korten of al dan niet tot publicatie over te gaan. Publicatie gebeurt onder uw eigen naam, of anoniem indien uitdrukkelijk gevraagd. Het meesturen van eventueel een auteursrechtvrije begeleidende foto of zelf genomen foto wordt gewaardeerd.

De redactie dankt vanop deze plek iedereen voor zijn toegestuurde bijdragen en inzichten. Zonder deze spontane inzendingen zou dit initiatief er heel anders uitzie.

CONTACT
Copyright 2021. All Rights Reserved by www.coformex.be.