TransTree

Manager van het jaar 2018.

Deceuninck Patrick, Editor
10 01 2019

Belgisch Premier Charles Michel

Photo : Belgisch Premier Charles Michel
© DEC

Op woensdag 9 januari 2019 werd in Brussels Expo in paleis 10 de Nederlandstalige en Franstalige manager van het jaar bekend gemaakt tijdens een gala met meer dan 1000 genodigden. Beide managers van het jaar ontvingen hun trofee uit handen van uittredend premier Charles Michel van de minderheidsregering in lopende zaken.

In zijn toespraak benadrukte de premier Michel zich verder vol vertrouwen in te zetten voor ons land tot aan de verkiezingen van mei; en werden enkele heikele thema’ s aangehaald. Ons land zal een belanrijk 'potentiëel slachtoffer' zijn qua groei in het geval van een ongustige Brexit. Daarnaast benadrukte hij het belang van het handhaven van de sociale rust en de veiligheid van al de burgers. Ook het probleem van de energiebevoorrading van ons land kwam aan bod. Daarnaast verheugde de Premier zich over het feit dat ons land 2 jaar lang in de cockpit van de VN-Veiligheidsraad zit. Verder riep hij iedereen op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het vrijwaren van onze democratie. We zagen en hoorden een strijdvaarige Premier.

The best is yet to come.
Heel het gebeuren werd muzikaal gekleurd met fel gesmaakte intermezzo’s gebracht door Novastar. Zo werd het publiek alvast verzekerd dat het beste nog moet komen in 2019.

De andere opgemerkte spreker was Jean-Pierre Clamadieu de voormalige CEO van Belgische chemiegroep Solvay, thans voorzitter van de raad van bestuur van de Franse energiereus Engie sinds mei vorig jaar. Engie is het moederbedrijf van Electrabel inclusief de kerncentrales van Doel en Tihange. In die hoedanigheid heeft Clamadieu ook een belangrijke stem in het Belgische energiedebat en als gewezen CEO van Solvay heeft hij alvast de nodige Belgische ervaring. Premier Michel was een al oor voor de manager die ervoor zorgde dat de energiebevoorading van België deze winter tot op heden verzekerd bleef. Clamadieu ging in zijn toespraak het klimaatvraagstuk niet uit de weg. Hij betreurt de slechte communicatie aan de bevolking en de eerder fiscaal gedreven aanpak van de overheid om tot een oplossing te komen. Verder benadrukte hij de grote nucleaire afhankelijkheid van ons land qua zekerheid van energiebevoorrading aan een redelijke prijs.

Vervolgens had premier Michel de eer om Jean-Jacques Cloquet, de topman van Brussels South Charleroi Airport, uit te roepen tot de Franstalige Manager van het Jaar 2018. De prijs betekent ook zijn afscheid, want hij wordt directeur van het natuurpark Pairi Daiza.

Nadien werd Johan Thijs, sinds 2012 de CEO van de bank-verzekeraarsgroep KBC, de 34ste Trends Manager van het Jaar. Elf jaar geleden werd André Bergen, de toenmalige CEO van KBC ook bekroond tot Manager van het jaar. Een jaar later brak toen de financiële crisis uit. Voor de huidige 34ste Manager van het jaar zal het wellicht niet zo’n vaart lopen? Een manager of ondernemer beperkt steeds de risico’s -wetende dat een tegenslag of rampspoed niet altijd kan vermeden worden- en probeert de crisisen voor te zijn.

In 2020 kunnen we alweer uitkijken naar de volgende manager van het jaar, een gewaardeerde organisatie van het zakenblad Trends – Tendences.

Tagged with: Management.

Copyright 2022. All Rights Reserved by www.coformex.be.